Optyka

Zwierciadła

Soczewki

Zdolności skupiające (odwrotności ogniskowych) w układzie soczewek blisko leżących sumują się

Bezwględny współczynnik załamania to n = c/v, gdzie v – prędkością światła w danym ośrodku (więcej o współczynniku załamania w artykule o falach)

Fotometria

Natężenie źródła światła (światłość) oznaczana jest przez I i wyrażana w candelach – [cd]

Strumień świetlny (czyli natężenie razy kąt bryłowy) i wyrażamy go w lumenach – [lmn]

Natężenie oświetlenia , przy czym alfa to kąt padania a wyrażamy je w lux'ach – [lx]

Zjawisko Comptona

(Comptonowskie zwiększenie długości fali) Następuje ono w skutek rozproszenia fotonu na jakiejś cząstce i wiąże się z utratą części energii foton. Po zastosowaniu zasady zachowania pędu (pędy wzdłuż pędu początkowego fotonu sumują się dając go wzdłuż kierunku prostopadłego są sobie równe) i zasady zachowania energii mamy:
, gdzie teta kątem pod jakim rozproszył się foton (między starym a nowym pędem fotonu).
O zjawiskach falowyvh czytaj w dziale poświęconym falom

Zdolność skupiająca, powiększenie dla układów

Zdolności skupiające (D=1/f) sumuje się (<=> soczewki składające się na układ są blisko siebie), natomiast powiększenia (p) mnoży się

Copyright (c) 1999-2005, Robert Paciorek (http://www.n17.waw.pl/~rrp/), BSD-type license
Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.
This is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Zapraszam do odwiedzenia mojego serwisu o "komputerologii" - OpCode