Notatki z fizyki

Astronomia

Bryła sztywna

Drgania i fale

Dynamika punktu materialnego

Elementy fizyki jądrowej

Elementy fizyki kwantowej

Grawitacja

Indukcja elektromagnetyczna

Kinematyka punktu materialnego

Kondensatory

Optyka

Pole elektrostatyczne

Pole magnetyczne

Praca moc energia

Stały prąd elektryczny

Symetrie

Szczegolna teoria względności

Termodynamika

Zmienny prąd elektryczny


wersja do wydruku

Optyka

Zwierciadła

Soczewki

Zdolności skupiające (odwrotności ogniskowych) w układzie soczewek blisko leżących sumują się

Bezwględny współczynnik załamania to n = c/v, gdzie v – prędkością światła w danym ośrodku (więcej o współczynniku załamania w artykule o falach)

Fotometria

Natężenie źródła światła (światłość) oznaczana jest przez I i wyrażana w candelach – [cd]

Strumień świetlny (czyli natężenie razy kąt bryłowy) i wyrażamy go w lumenach – [lmn]

Natężenie oświetlenia , przy czym alfa to kąt padania a wyrażamy je w lux'ach – [lx]

Zjawisko Comptona

(Comptonowskie zwiększenie długości fali) Następuje ono w skutek rozproszenia fotonu na jakiejś cząstce i wiąże się z utratą części energii foton. Po zastosowaniu zasady zachowania pędu (pędy wzdłuż pędu początkowego fotonu sumują się dając go wzdłuż kierunku prostopadłego są sobie równe) i zasady zachowania energii mamy:
, gdzie teta kątem pod jakim rozproszył się foton (między starym a nowym pędem fotonu).
O zjawiskach falowyvh czytaj w dziale poświęconym falom

Zdolność skupiająca, powiększenie dla układów

Zdolności skupiające (D=1/f) sumuje się (<=> soczewki składające się na układ są blisko siebie), natomiast powiększenia (p) mnoży się

Copyright (c) 1999-2005, Robert Paciorek (http://www.n17.waw.pl/~rrp/), BSD-type license
Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.
This is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Zapraszam do odwiedzenia mojego serwisu o "komputerologii" - OpCode